FTX پیشنهادات مربوط به مقررات ارز دیجیتال را منتشر کرد

صرافی FTX قبل از جلسه استماع کنگره ایالات متحده، پیشنهادات مربوط به مقررات ارز دیجیتال را منتشر کرد.

این صرافی برای کمک به سیاستگذاران، فهرستی از اصول و پیشنهادات را برای ایجاد چارچوب نظارتی منتشر کرد. این سیاست، استفاده از ساختار صرافی های پیشرو ارز دیجیتال را توصیه می‌کند.

صرافی FTX، اصول کلیدی تنظیم بازار را پس از اینکه ماکسین واترز(رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان)، به منظور شهادت در مورد دارایی های دیجیتال و آینده امور مالی، از مدیر عامل های شرکت های بزرگ ارز دیجیتال دعوت کرد، به اشتراک گذاشت.

توصیه های این صرافی:

-ایجاد یک رویکرد نظارتی جایگزین، که یک رژیم نظارتی یکپارچه را برای بازارهای نقدی و مشتقات پیشنهاد می کند.

-ایجاد برچسب نظارتی بر روی یک محصول یا بازاری معین، که نیازی به تغییر اهداف اصلی نداشته باشد.

– FTX همچنین نیاز به ساختار بازار عضویت مستقیم را توضیح می‌دهد، به عنوان مثال، اجازه دادن به نهادها برای انجام معاملات تنظیم‌شده بدون دخالت شخص ثالث.

-ایجاد شفافیت بیشتر در مورد متولیان  ارز های دیجیتال.

-به وجود آوردن، چارچوب هایی  برای گزارش فعالیت های معاملاتی برای جلوگیری از دستکاری بازار و اطمینان از محافظت از مشتری می خواهد.

مدیر عامل FTX می گوید، با استفاده از ابزارهای KYC می توان، مشکلات بازار ارزهای دیجیتال آمریکا به حداقل رساند.

 

دیدگاهتان را بنویسید