FTX مقررات پیشنهادی خود را برای ارزدیجیتال منتشر کرد

ftx و مقررات ارزدیجیتال موضوع داغ این روزهاست. امروز قبل از جلسه استماع کنگره آمریکا صرافی FTX پیشنهادات خود درباره ارزهای دیجیتال را منتشر کرده است. این صرافی پیشنهادات خود را برای ایجاد چارچوب نظارتی و کمک به سیاستگذاران مطرح نموده است. یکی از سیاست های مطرح شده توسط صرافی FTX مربوط به ساختار صرافی های پیرو ارز دیجیتال است. همچنین این صرافی پس اینکه رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان (ماکسین واترز) از مدیران عامل شرکت های بزرگ ارز دیجیتال برای تایید آینده درخشان مالی ارزهای دیجیتال دعوت کرد، اصول کلیدی تنظیم بازار را منتشر کرد.
توصیه های این صرافی:
  • تدوین یک رویکرد جایگزین نظارتی یکپارچه برای بازارهای نقدی و مشتقات پیشنهاد می کند.
  • قوانین اصلی باید در تمام بازارها به یک شکل اجرایی شود و برچسب نظارتی یک بازار نباید نیازمند تغییرات در اهداف و مقررات داشته باشد.

صرافی FTX همچنین درباره بازار عضویت مستقیم نیز توضیحاتی ارائه کرده است. یکی از مثال های بارز آن اجازه دادن به نهادها برای انجام معاملات تنظیم‌شده بدون دخالت شخص ثالث می باشد.

برخی دیگر از توصیه های صرافی FTX عبارتند از:

  • شفافیت درباره سازندگان ارزهای دیجیتال باید بیشتر شود.
  • ایجاد قوانین و چهارچوب هایی برای گزارش های مالی و معاملات برای جلوگیری از دستکاری بازار و محافظت از مشتری.
  • مدیر عامل صرافی FTX معتقد است، استفاده از KYC مشکلات بازار ارزدیجیتال در آمریکا را به حداقل خواهند رساند.
 

اخبار مرتبط:

برای افزودن نظر وارد شوید . . .
ورود ثبت نام

فهرست مطالب