پس از سقوط قیمت بیت کوین به زیر 50 هزار دلار، السالوادور 150 بیت کوین دیگر اضافه می کند!

اخباری مبنی بر خرید بیتکوین توسط السالوادور بعد از رسیدن بیتکوین به زیر 50 هزار دلاربه گوش میرسد. در بزرگترین بازار نزولی اولین هفته نوامبر قیمت بیتکوین به زیر پنجاه هزار دلار رسید. جمهوری السالوادور در این شرایط کاهشی قیمت بیت 150 بیت کوین خرید و حالا در مجموع 1270 بیتکوین دارد. شاید بتوان السالوادور را برنده هفته نزولی بیت دانست.
  نایب بوکله، رئیس جمهور سالوادور، خرید 150 خرید بیتکوین توسط السالوادور را اعلام کرد. با کاهش 15% قیمت بیتکوین در بازار به زیر50000دلار کاهش یافته است. در حالی که دولت بوکله توانست، به ازای هر سکه 48670 دلار خرید کند. بوکله همچنین اذعان کرد، که خرید بیت کوین را در پایین ترین حد خود، از دست داده است. همچنین بیان کرد که پس از این خرید، ذخیره بیت کوین السالوادور  به 1270 بیت کوین می رسد. این تعداد بیتکوین ارزشی نزدیک به 60.3 میلیون دلار دارد. طرح بازی دولت سالوادور شامل برداشت سودهای غیر واقعی بیت کوین به دلار آمریکا، برای تامین مالی پروژه های مختلف و در عین حال حفظ ارزش کلی ذخایر مرکزی است.  
السالوادور مبلغ 1 میلیارد دلار را به عنوان سرمایه اولیه ساخت شهر بیتکوین تعیین کرده است. السالوادور راه اندازی این شهر را در تاریخ 21 نوامبر اعلام کرده است.در شهر بیت کوین، آموزش دیجیتال و فناوری خواهیم داشت و از انرژی زمین گرمایی برای کل شهر، و حمل و نقل عمومی کارآمد و پایدار استفاده خواهد شد.
شرکت ها و صرافی های رمزارز برجسته ای مثل Bitfinex و Adam Back’s Blockstream  در شهر بیتکوین سرمایه گذاری خواهند کرد. السالوادور بیان کرده است برای کنترل این حضور پررنگ شرکت های معروف رمز ارزی در شهر بیتکوین مقررات مربوط به دارایی های دیجیتال را گسترش خواهد داد. السالوادر قطعا با مدیریت صحیح سرمایه ورودی به این شهر میتواند منافع بسیاری را بدست آورد.  
اخبار مرتبط: